การจัดส่งสินค้าใช้ระยะเวลานานเท่าไร
การจัดส่งสินค้าจะใช้เวลา 1-3 วันทำการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และ3-5 วันทำการสำหรับต่างจังหวัด (วันเสาร์, วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่นับเป็นวันทำการ) ทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบหลังจากที่ได้ทำการส่งสินค้าแล้ว

วิธีการจัดส่งสินค้า

ทางบริษัทจะเลือกพิจารณาบริษัทขนส่งตามความเหมาะสมในแต่ละประเภทและขนาดสินค้า จะมีการจัดส่งดังต่อไปนี้

  • Grab Bike สำหรับการจัดส่งด่วนภายใน1 วัน ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ซึ่งลูกค้าต้องแจ้งทางร้านสำหรับการจัดส่งด่วน เวลาทำการคือ 11.00-18.00 น.
  • Line Man / NinJa Van สำหรับสินค้าชิ้นเล็กที่มีขนาดไม่เกินที่ผู้ส่งสินค้าระบุ จัดส่งพื้นที่ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล
  • Kerry Express สำหรับสินค้าที่มีขนาดไม่เกินที่ผู้ส่งสินค้าระบุ และพื้นที่ส่งตามบริษัทที่ขนส่งระบุ
  • EMS ส่งทั่วประเทศ
  • บริษัท ขนส่งเอกชน ส่งทั่วประเทศ หากลูกค้าอยู่ในเขตอำเภอที่ขนส่งเอกชนไม่ได้เข้าพื้นที่ทุกวัน อาจมีความล่าช้า อีกประมาณ 2-3 วัน

***เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางลูกค้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกการจัดส่งที่เหมาะสม***

การจัดส่งสินค้ามีค่าใช้จ่ายหรือไม่
ทางเราจะเก็บค่าจัดส่งสินค้าอย่างเหมาะสม ตามขนาดและน้ำหนักของสินค้า แต่ละรายการ

หากไม่ได้รับสินค้า จะต้องทำอย่างไร 
หลังจากทางร้านได้ส่งสินค้าถึงบริษัทขนส่งแล้ว โดยทั่วไปการจัดส่งสินค้าจะใช้เวลา 1-3 วันทำการ (วันเสาร์, วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่นับเป็นวันทำการ) ท่านสามารถตรวจสอบระยะเวลาการจัดส่งของสินค้ารายการนั้นๆได้จากเลขที่EMS หรือ เลขใบเสร็จขนส่งของบริษัทขนส่งเอกชน หรือติดต่อทางร้าน เพื่อประสานงานกับทางบิษัทขนส่งให้ต่อไป

ติดต่อทางร้านโทร 094-464-4299,02-222-1430 ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10:00 - 19:00 น. 
Email: [email protected]

สามารถจัดส่งไปต่างประเทศได้หรือไม่
ต้องอภัยด้วย ณ ตอนนี้ทางบริษัท เซ่งหลี888 จำกัด ยังไม่มีนโยบายการจัดส่งไปยังต่างประเทศ หากทางบริษัท เซ่งหลี888 จำกัด ได้เพิ่มช่องทางการส่งนี้จะแจ้งให้ท่านทราบโดยทันที