การจัดส่งสินค้าใช้ระยะเวลานานเท่าไร
การจัดส่งสินค้าจะใช้เวลา 1-3 วันทำการ (วันเสาร์, วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่นับเป็นวันทำการ) ท่านสามารถตรวจสอบระยะเวลาการจัดส่งของสินค้ารายการนั้นๆได้ ในหน้ารายละเอียดสินค้า

การจัดส่งสินค้ามีค่าใช้จ่ายหรือไม่
ทางเราจะเก็บค่าจัดส่งสินค้าอย่างเหมาะสม ตามขนาดและน้ำหนักของสินค้า แต่ละรายการ

หากไม่ได้รับสินค้า จะต้องทำอย่างไร
การจัดส่งสินค้าจะใช้เวลา 1-3 วันทำการ (วันเสาร์, วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่นับเป็นวันทำการ) ท่านสามารถตรวจสอบระยะเวลาการจัดส่งของสินค้ารายการนั้นๆได้ ในหน้ารายละเอียดสินค้า หากท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาการจัดส่งสินค้าตามที่ระบุไว้ กรุณาติดต่อบริษัท 088-818-1811,02-222-1430 หรือ 094-464-4299 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10:00 - 18:00 น.
Email: sl888shop@gmail.com

สามารถจัดส่งไปต่างประเทศได้หรือไม่
ต้องอภัยด้วย ณ ตอนนี้ทางบริษัท เซ่งหลี888 จำกัด ยังไม่มีนโยบายการจัดส่งไปยังต่างประเทศ หากทางบริษัท เซ่งหลี888 จำกัด ได้เพิ่มช่องทางการส่งนี้จะแจ้งให้ท่านทราบโดยทันที