27-11 2017

ความหมาย มังกรและหงส์

หมวดหมู่: บทความ - โดย

Senghlee888

มังกรและหงส์

เป็นสัญลักษณ์ของ "ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์พูลสุข เปี่ยมไปด้วยความสำเร็จราบรื่น  และความเจริญรุ่งเรือง ตามความเชื่อของคนจีน" หงส์จะเป็นสัญลักษณ์แห่งฝ่ายหญิง และมังกรจะเป็นสัญลักษณ์แห่งฝ่ายชาย หงส์กับมังกรอยู่คู่กันก็จะเป็นสัญลักษณ์แห่งความสมดุลระหว่างฝ่ายหญิงกับฝ่ายชาย หรือ ระหว่างฝ่ายหยินกับฝ่ายหยาง

มังกร ภาษาจีน เรียกว่า หลง หรือ เล้ง ในสมัยโบราณ มังกรนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจขององค์จักรพรรดิจีน และมังกรยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมโบราณ หย่าง เสา เมื่อประมาณ 6,000 ปี ก่อน ในสมัยนั้น มังกรก็เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในจินตนาการของชนเผ่าต่าง ๆ และความเชื่อในยุคต่อๆมา ปัจจุบัน มังกรยังคงเป็นสัตว์มงคลในความรู้สึกของคนจีนทั่วไป

หงส์ ภาษาจีนเรียกว่า เฟิ่ง หรือ เฟิ่งหวาง เป็นสัญลักษณ์แห่งความสิริมงคล ตำนานเล่ากันมาว่าหงส์เป็นราชาแห่งนกนานาพันธุ์ เป็นสัตว์ในจินตนาการและในเทพนิยายของคนโบราณ และมีส่วนประกอบของสัตว์หลายชนิดรวมกันเช่นเดียวกับมังกร