27-11 2017

ความหมาย ผลไม้มงคล ทับทิม

หมวดหมู่: บทความ - โดย

Senghlee888

ทับทิม

ชาวจีนเชื่อว่าทับทิมเป็นเครื่องหมายแห่งความอุดมสมบูรณ์และการมีลูกหลานมากมาย โดยยืดถือจากผลของทับทิมมีเมล็ดมากมายมาเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์อย่างมากมายนั่นเอง ชาวจีนจึงนิยมให้ทับทิมเป็นของขวัญวันแต่งงาน เพื่อเป็นการอวยพรให้คู่บ่าวสาวมีลูกมากๆ ไว้สืบตระกูล