27-11 2017

ความหมาย ผลไม้มงคล สับปะรด

หมวดหมู่: บทความ - โดย

Senghlee888

สับปะรด

ภาษาจีนคือฮ่งไล้ หมายถึง โชคดีกำลังจะมาถึง คำว่าฮงแปลว่า เฮงแปลว่ามี  ไล้แปลว่า กำลังมาก อั้งไล้ แปลโดยรวมหมายถึงมีโชคลาภมาหา มีวิสัยทัศกว้างไกล สามารถดูแล กิจการได้อย่างทั่วถึง การมอบสับปะรด ถือเป็นการอวยพรให้ผู้รับมีโชคลาภ มั่งคั่งร่ำรวย กิจการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า