24-11 2017

บทความ : ไฉ่ซิ่งเอี้ย (ปางบุ๋น)

หมวดหมู่: บทความ - โดย

Senghlee888

ไฉ่ซิ่งเอี้ย (ปางบุ๋น)

เป็นรูปขุนนางจีนดังที่เห็นกันทั่วไป ซึ่งปางนี้กำเนิดภายหลังไม่กี่ร้อยปี คล้ายคลึงกับเทพเจ้าองค์อื่นๆ ของจีน เช่น ตี่จูเอี้ย แป๊ะกง ฯลฯ อาจจะมีคฑายู่อี่และถือก้อนเงินจีนโบราณ เทพเจ้าแห่งเงินทองและโชคลาภ เป็นที่นิยมนับถือของผู้ประกอบการค้าชาวจีนมาช้านาน ซึ่งเป็นเทพที่เรียกโชคลาภ ความมั่งคั่ง และความร่ำรวย ตั้งที่บ้าน หรือร้านค้าได้