วิธีการบูชา ฮกลกซิ่ว

ฮกลกซิ่ว เป็น 3 เทพเจ้าจีน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนความเป็นมงคล 3 ประการของจีน แห่งการอวยพร
นิยมสร้างเป็นเทวรูปประดับตั้งวางอยู่ภายในบ้าน นิยมให้เพื่อเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่หรือให้เป็น
ของฝากแก่ผู้ใหญ่ สามารถตั้งในห้องทำงาน หรือห้องโถง ห้องนั่งเล่น ได้ แต่ ห้ามในห้องนอน
และควรตั้งแยกจากรูปเคารพอื่น คือแยกโต๊ะที่วาง ตั้งในที่เหมาะสม และ ให้สูง มองเห็นได้ชัดเจน
เมื่อเดินเข้าบ้าน ให้วางตามลำดับคือ

องค์ซ้ายมือเป็น ลก รูปคหบดี , องค์กลางเป็น ฮก รูปขุนนาง , ข้างขวามือเป็น ซิ่ว รูปชายชรา

ควรตั้ง ฮกลกซิ่ว ให้หันหน้าออกไปทางประตู ส่วนบริเวณด้านหลังของ องค์ ฮกลกซิ่ว ควรเป็นฝาผนัง
ไม่ควรเป็นหน้าต่าง นอกจากนี้ยังสามารถตั้งองค์ ฮกลกซิ่ว ไว้ในห้องรับแขก ตรงด้าน หลังเก้าอี้ยาวของ
ชุดรับแขก แต่ห้ามตั้งหลังเก้าอี้เดี่ยวของชุดรับแขก และไม่ควรนำมาตั้งไว้หน้าห้องน้ำ หรือห้องครัว เพราะ
ไม่เป็นมงคล

การบูชา ถวายของไหว้ ควรวางบนโต็ะปูด้วยผ้าขาว แนะนำให้ถวายของไหว้ด้วยผลไม้สด ที่เรานิยมรับประทาน
เป็นผลไม้ตามฤดูกาล ให้นำมาใส่ถาดแล้วถวาย ผลไม้ทุกอย่าง ที่ถวายควรสุกกำลังกิน และ น้ำเปล่า อย่าให้ขาด
ควรมีแก้วน้ำใส่น้ำถวายเป็นประจำ หรืออย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง การถวายสามารถถวายได้ทุกเวลา การลาของถวาย

ควรทิ้งระยะเวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง หรือระยะเวลาธูปหมดดอก เมื่อลาของไหว้แล้วสามารถนำมาทานได้ ถือว่าเป็น

ของดีเป็นอาหารเทพ

การถวายของไหว้ไม่จำเป็นต้องจุดธูป แค่ยกมือพนมแล้วกล่าวคำถวายให้ใช้คำพูดเหมือนกับพูดกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่
ที่เคารพ เช่น พ่อครับ ลูกขอถวาย ... (ชื่อของที่เรานำมาไหว้)... ขอพ่อรับขอไหว้นี้แล้ว สงเคราะห์ลูกและครอบครัว
ทุกเรื่องด้วยเทอญ หรือมีเรื่องใดที่ต้องการให้ท่านสงเคราะห์เป็นพิเศษ ก็ให้บอกกล่าวท่าน การสงเคราะห์ของท่านแต่
ละเรื่องมีผลไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับกำลังบุญของเราและวาระกรรมที่ให้ผล แต่การถวายของไหว้เทพเทวดา ถือว่าได้บุญ
เพราะว่าเป็นเทวตานุสติ เป็นสิ่งที่พระพทุธเจ้าทรงสอนในเรื่อง อนุสติ 10